Polish Border Guard Acquires 1.5 Million Rounds Of Ammunition

25 czerwca 2015, 10:51
Defence24.com
Defence24.com

Polska Straż Graniczna zamówić amunicję 9 mm Parabellum. Umowa reguluje zakup 1 500 000 rund amunicji, a jego wartość jest równa 1.215.000 zł.

Komenda Straży Granicznej nabyła, w drodze procedury zamówień publicznych, amunicji 9 mm Parabellum z Full Metal Jacket pocisku, który ma być wykorzystany w PM-98, UMP i MP-5 pistolety maszynowe i P-99, Glock i CZ pistolety. Przedmiotem umowy jest zakup 1,5 mln rundach takiej amunicji, podzielonych na dwie partie. Ostateczny termin nabycia jest 11 grudnia tego roku.

Spośród złożonych ofert, jedna umieszczona przez firmę Cenrex warszawskiej został wybrany. Wartość transakcji mówi się osiągnąć kwotę 1.215.000 zł.

Według specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferty były oceniane w zakresie ceny (z 90% masy) i terminu udzielania zamówień publicznych (z wagą 10%). Straż Graniczna zauważył jednocześnie, że pociski muszą być fabrycznie nowe, i że będą one zostały wyprodukowane nie wcześniej niż w 2014 roku Minimalna okresie gwarancji został określony jako 5 lat. 

Defence24.com
Defence24.com
CommentsComments: 1
Runda Amunicji
czwartek, 25 czerwca 2015, 23:55

"rund amunicji"? kogo tam zatrudniacie do tłumaczeń, na litość boską !!!! Żenada.