Author

Aleksander Olech

Szef ds. Współpracy Międzynarodowej

Dr Aleksander Olech – Szef ds. Współpracy Międzynarodowej Defence24. Wykładowca na krajowych i zagranicznych uczelniach, współpracownik NATO, analityk i publicysta. B. Zastępca Dyrektora Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Akademii Sztuki Wojennej. Główne zainteresowania badawcze: relacje francusko-rosyjskie, wyzwania w Afryce i polityka bezpieczeństwa NATO. Head of the International Cooperation at Defence24. Lecturer at national and international universities, NATO associate, analyst, and publicist. Former Deputy Director of the Department of Africa and the Middle East at the Ministry of Foreign Affairs. Graduate of the European Academy of Diplomacy and the War Studies University. Main research interests: French-Russian relations, challenges in Africa, and NATO security policy.