Author

Adam Świerkowski

Młodszy Redaktor

Adam Świerkowski - absolwent bezpieczeństwa narodowego 1 stopnia na Uniwersytecie Łódzkim. Zajmuje się wieloma aspektami bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza tym militarnym. Moją specjalizacją jest uzbrojenie używane przez wojska lądowe ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu pancernego i artylerii.