Author

Mateusz Mitkow

Redaktor

Mateusz Mitkow - dziennikarz specjalizujący się w tematyce kosmicznej i rozwoju nowych technologii, również w kontekście obronności. Zainteresowany geopolityką, bezpieczeństwem międzynarodowym, eksploracją kosmosu, technologicznym wyścigiem światowych mocarstw oraz sportem, szczególnie piłką nożną (Forza Milan!) oraz koszykówką. Absolwent Studiów Europejskich na Uniwersytecie Warszawskim. Aktywny student kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW.